Archivo de la categoría ‘Artículos’

El desplome no es culpa de los fantasmas

25.07.2012 EL PAÍS

El desplome de la Generalitat no es culpa de los fantasmas. Los fanáticos de aquí y de allá no hace falta que sigan leyendo. El revés no viene de una asfixia producida por “Madrit”, por España o por la solidaridad interterritorial. Y tampoco de unos despilfarros a capricho de un nacionalismo grandilocuente.

Es más sencillo. El hundimiento de las finanzas públicas catalanas se debe sobre todo a la brutalidad de la recesión y a un modelo de crecimiento agotado. Contra las pesadillas nacionalistas, ya centralistas, ya periféricas, la crisis de la economía catalana se parece como una gota de agua a la de la española.

Si la economía decrece, los ingresos públicos consiguientes, también. Y el déficit presupuestario resulta indomable. Cataluña creció dos décimas menos que España entre 2001 y 2007, y van más o menos emparejadas desde entonces. El gasto público aumentó. Pero sobre todo el sanitario, por el empuje demográfico. Aún así, el peso de los servicios públicos va cinco puntos por debajo del promedio español. Y las inversiones han sido cicateras: escasas bajo el pujolismo, acotadas con el tripartito de izquierdas y recortadas por fuerza mayor bajo Artur Mas. Excesos faraónicos, poco más que el aeropuerto de Lleida, el edificio Emergencias 112 en Reus, algún programa retórico.

Así, el déficit presupuestario y el alza de la deuda llegan, más que por el exceso de gasto, por la insuficiencia del ingreso. La caída de la recaudación prevista para 2010 (último año de Montilla) y 2011 fue peor que el paralelo aumento del déficit. Y Mas ha ajustado gasto sin parar.

La crisis catalana arranca de un sector de la construcción desmesurado —que alcanzó el 11% del valor añadido bruto en 2006, y luego capotó—, siempre un punto por debajo del promedio español; compensado por los dos puntos de más de la industria, que también acabó sucumbiendo a la recesión.

Esa exuberancia del totxo, idéntica a la del ladrillo, se financió por un potentísimo sistema de cajas de ahorro, que retaba a la banca, con una cuota siempre inferior. De las diez entidades, queda una sana y con vida autónoma, un diezmo más grave que el global: de las 48 quedan 11.

Así que si la crisis catalana es de trazos gruesos comunes y españolísimos, sus hechos diferenciales son poco definitivos: mayor peso de la exportación, mayor carga impositiva, responsabilidad de todos los partidos, y no solo de los dos principales…

Donde hay más divergencia y polémica es justamente en el esquema de las finanzas públicas. Algunos de los reproches catalanes (compartidos por sucesivos Ejecutivos) a la Administración central (de distinto signo) tienen base numérica cierta.

Sucede con el gran desfase entre el peso del PIB del Principado y la inversión central que recibe (salvo en muy contados ejercicios); el retraso en el cobro de partidas comprometidas como las del Fondo de Competitividad… sin contar con los memoriales de agravios comunes a todas las autonomías: mayor esfuerzo relativo de austeridad de estas respecto del Estado en la lucha contra el déficit; exclusión del beneficio del año de prórroga otorgado por Bruselas…

Donde el nacionalismo flaquea es en su propaganda de que si Cataluña no ostentase un abultado déficit fiscal con el resto de España (entre el 7% y el 9% de su PIB), no tendría problema: el gran argumento para el sueño de un “pacto fiscal” similar al concierto vasco. Grecia, Portugal e Irlanda han tenido durante lustros un enorme superávit fiscal respecto de la UE (que les enchufaba entre un 1% y un 4% de su PIB) y sin embargo son pasto de parecidos “hombres de negro” a los que llegarán a Barcelona. Un asunto es estructural, el sistema de financiación; el otro, el menor ingreso por causa de la recesión, es coyuntural, corresponde al ciclo.

Todo será difícil. Lo ya imposible será conjugar el hecho de ser objeto de rescate con el de aspirar a sujeto de soberanía.

Plantar cara al sobiranisme

El Govern utilitza el debat independentista per evitar el social i com a arma per negociar amb Madrid

EL PERIÓDICO, 4.07.2012

L’última enquesta del CEO ha estat celebrada pels independentistes com un senyal que la majoria social a la qual aspiren ja és una realitat o està en camí. No hi ha dubte que la famosa pregunta s’ha convertit en un instrument periòdic de propaganda per encoratjar un imaginari de ruptura amb la resta d’Espanya com si es tractés d’una possibilitat real, com una cosa que hi ha a la cantonada de casa. És propaganda perquè fa només un any i mig de les últimes eleccions al Parlament; llavors, CiU va guanyar apel·lant senzillament a una Catalunya millor, a la il·lusió per un canvi de Govern i a la promesa d’aconseguir un vaporós pacte fiscal. Però d’independència no en va dir res de res.
Així doncs, si en aquesta legislatura CiU no ha de plantejar cap consulta secessionista, ¿per què es remena tant un desig que, políticament, no està damunt de la taula? No tinc cap dubte que el tema té per al Govern d’ Artur Mas un ús sobretot instrumental en el debat català: serveix perquè estiguem parlant tot el dia de qüestions identitàries en lloc de socials, cosa que deixa l’esquerra absolutament presonera del nacionalisme.

PERÒ TAMBÉ té una finalitat estratègica de cara al finançament, ja que CiU desitja obtenir del Govern de Mariano Rajoy alguna cosa semblant al concert econòmic. L’enquesta del CEO i l’agitació independentista que corre a compte d’una part de la societat civil té per als convergents, doncs, un sentit d’amenaça. Ho dic no tant com un retret, que també, sinó com a constatació, encara que difícilment obtindran una cosa tan essencial com la famosa «clau de la caixa» si el seu autèntic desig, com diuen, és anar-se’n d’Espanya. Plantejat així, el fracàs del pacte fiscal està servit. Davant de tot això, la pregunta que ens formulem els federalistes és: ¿què hem de fer? L’auge social de l’independentisme és una realitat que va més enllà de la instrumentalització tramposa que en fa CiU. És un desig que, encara que no sigui majoritari, és ampli, s’expressa gairebé sense oposició o ho fa davant el silenci de la resta, i es planteja com una drecera davant aquesta crisi econòmica.
Apareix, a més, com una aspiració democràtica, davant la qual em pregunto: ¿els federalistes, per no semblar sospitosos de ser espanyolistes encoberts, ens hem de sumar al desig dels independentistes d’exercir l’anomenat dret a decidir? Doncs ho diré amb claredat: no hem de caure en aquest parany. Els federalistes volem unir, no separar, i per tant, per a nosaltres una consulta que persegueixi la secessió no és una bona notícia. És cert que no podem estar en contra d’una pregunta que sigui clara i inequívoca, i d’una consulta democràtica que no persegueixi una finalitat avantatgista. Però el nostre objectiu és evitar aquest escenari i alertar seriosament que ni el dret internacional ni la legalitat espanyola permeten avui plantejar la separació unilateral de Catalunya. Aquells que tant desitgin la ruptura han de ser conscients que per aconseguir-la, d’alguna manera, hauran de trencar l’ordenament jurídic. Del dret a l’autogovern que la Constitució reconeix no se’n deriva de cap manera un dret a la separació.
Si els independentistes desitgen la celebració d’una consulta, el primer que han de fer és guanyar unes eleccions amb un programa que no ofereixi cap mena de dubte. L’única manera de verificar que realment els catalans desitgen ser preguntats sobre la seva pertinença a l’Estat espanyol és que això s’expressi a les urnes, no mitjançant enquestes d’opinió. Aleshores, i només aleshores, hi haurà un xoc de legitimitats que haurà de ser resolt democràticament a través de la negociació. Però fins que arribi aquest dia, sisplau, que s’abstinguin d’instrumentalitzar aquest anhel, i més encara d’alimentar-lo, si no són capaços d’explicar amb claredat i responsabilitat què implica jurídicament, socialment i econòmicament un escenari de ruptura. És absurd, doncs, que els federalistes, contràriament al que proposen alguns que apareixen com a abanderats de la renovació de l’esquerra (tant a ICV com entre certs sectors del PSC), encoratgem el propòsit que persegueixen els sobiranistes: la consulta. El cost d’una cosa així seria enorme per a la societat catalana. Això sense comptar que el nacionalisme espanyol, amb una cultura política majoritàriament antiliberal, no es quedaria quiet. En un xoc de trens, compta amb la legitimitat d’un Estat que té al darrere cinc segles d’existència. ¿Està justificat ficar-se en aquest embolic?

ELS FEDERALISTES, hereus del catalanisme com el que més, hem de dedicar els nostres esforços, no a sumar-nos al dret a decidir, sinó a plantar cara al sobiranisme. Primer, perquè xoca amb la identitat dual dels catalans i amenaça de provocar un fort esquinçament social i sentimental. Segon, perquè es presenta mitjançant la dramatització d’una tesi econòmica: la constant afirmació, mitjançant exageracions i mentides deliberades, que som víctimes d’un robatori. I, tercer, perquè l’alternativa al sobiranisme és una altra molt més sensata: l’Espanya de tots i la construcció de l’Europa federal.

Joaquim Coll, historiador.

Un ampli acord sobre el pacte fiscal

EL PERIÓDICO, 12.06.2012

Fa una mica més de tres mesos vaig pronunciar una conferència al Col·legi de Periodistes de Catalunya. Vaig voler que aquella intervenció servís per fixar públicament i per presentar novament la posició del PSC sobre el pacte fiscal. Una posició que partia de la base més raonable a ulls d’un observador neutral: el model de finançament que ja tenim avui i que tants beneficis ens ha reportat tant a nivell qualitatiu com quantitatiu. Sobre aquesta base es projectava una proposta d’evolució ambiciosa, justa i possible per superar les carències i les insuficiències que havíem detectat en el model actual. En conjunt, una proposta que pretenia assolir els mateixos objectius que el Govern i els que la gran majoria de les forces polítiques coincidim a reivindicar: més poder sobre els nostres ingressos, més recursos i unes relacions financeres més justes que no limitin les nostres possibilitats de creixement i de cohesió social.

Vaig aprofitar, no obstant, per aprofundir en alguns avanços que propiciessin l’acostament en les posicions del Govern català i del PSC: una referència més clara al que nosaltres entenem com la clau de la caixa, i una proposta més concreta per fer més justa l’aportació de Catalunya a la solidaritat. Aquesta intervenció va tenir una rebuda considerablement positiva per part de les forces polítiques i especialment per part del Govern i ha tingut la seva continuïtat en les diferents reunions que he mantingut amb el president, Artur Mas, encara que el Govern català no ha cedit ni un mil·límetre en les seves posicions fins al moment.

No obstant, a finals del mes de maig es va celebrar la cimera convocada pel president Mas amb totes les forces polítiques amb representació al Parlament per explorar les possibilitats d’acord al voltant del pacte fiscal. Una reunió que des del PSC vam considerar oportuna i necessària, tal com li vaig exposar al president en una reunió mantinguda anteriorment. En aquell moment no s’havia considerat la posició del PSC. Vam celebrar la rectificació i la convocatòria, perquè vam pensar que havia contribuït a crear un clima de diàleg i acostament en les posicions del conjunt de forces polítiques.

Crec que és precisament diàleg i consens el que li interessa a Catalunya i estic convençut que és un gran acord el que esperen de nosaltres la gran majoria de catalans i catalanes. Les posicions del conjunt de forces polítiques són prou conegudes, i considero que ha arribat el moment de posar-nos mans a l’obra. Per aquest motiu vaig considerar que el PSC tenia l’obligació de fer una proposta que permetés que tothom s’hi sentís representat i que donés el màxim suport possible al Govern català a l’hora de negociar amb el Govern d’Espanya.

I per això vam proposar al conjunt de forces del país que subscrivissin un document de bases que permeti un ampli acord a Catalunya i que doni una força indiscutible al Govern català per poder negociar. Un text que obre la porta al Govern català per negociar amb el Govern d’Espanya un model singular i bilateral de finançament basat en: el protagonisme de la Generalitat en la gestió i recaptació dels impostos; l’atribució a la Generalitat de tots els rendiments tributaris, excepte els que corresponguin a l’Administració central i a l’exercici d’una solidaritat justa que compleixi escrupolosament amb l’ordinalitat; l’equiparació de resultats amb els models de concert econòmic, i l’establiment de mecanismes de lluita contra el frau fiscal i de garantia d’eficiència en la gestió dels nostres tributs.

El PSC havia de fer aquest gest d’unitat i consens. Estic convençut que la nostra aportació ha contribuït de manera indiscutible a la consecució d’un futur acord que ha de permetre al Govern català comptar amb el màxim aval possible per negociar amb el Govern espanyol.

Espero que el Govern català treballi amb la mateixa intensitat en la recerca de l’altre gran pacte que necessita el país, com és el pacte per resoldre el dèficit social que pateixen milers de catalans i catalanes cada dia. En aquest sentit, vaig proposar també durant la cimera prendre mesures fiscals de manera immediata. Concretament, la restitució de l’impost de successions i la creació d’un impost sobre les grans fortunes. En conjunt, mesures que, fins i tot sent conscient que no resoldran tots els nostres problemes, ens haurien de permetre impulsar tres plans de xoc concrets per atacar la pobresa, la desocupació juvenil i ajudar les petites i mitjanes empreses a tirar endavant.

Catalunya necessita més diners, sí. Amb un nou pacte fiscal, també. Però de poc serviria un nou finançament si mentre el negociem no som capaços de resoldre amb mesures concretes i urgents el dèficit social que avui pateix Catalunya.

Camus: llibertat i marges

Camus va mantenir sempre una mirada perifèrica, la que es produeix des dels altres, una mirada “altra”

El PUNT-AVUI, 5.05.2012

“Cap causa, malgrat que sigui innocent i justa, podrà separar-me de la meva mare, que és la causa més important que conec en aquest món.” (Carnets)

“Aquesta especial vanitat de l’home que vol creure i fa veure que aspira a la veritat quan, de fet, el que demana al món és amor.” (Carnets)

En èpoques d’obscuritats és bo buscar referents propers en el temps, en l’espai i en les circumstàncies de la vida col·lectiva. L’any 2013 celebrarem el centenari del naixement d’Albert Camus a Algèria, fill d’un humil pied noir i d’una mare d’origen menorquí, en una època de grans convulsions socials i polítiques. Les dues frases que encapçalen aquest article, escrites en uns del seus Carnets (diari destinat tant als pensaments íntims com a les reflexions polítiques) expressen el qüestionament d’una part del discurs dominant del moment, de les “creences” morals de l’època: quines són les causes justes i quines les aspiracions dels homes.

La recerca, més enllà del que està establert, és constant en la seva vida i és a l’origen d’una potent creativitat tant en els assajos polítics apareguts a Combat com en les molt guardonades obres de ficció. Camus construeix i manté un difícil equilibri entre la fidelitat a la seva pròpia experiència, als seus orígens, a la visió des dels marges amb el compromís col·lectiu de l’esquerra francesa de la qual va acabar formant part. Ell, que va créixer i es va educar en un barri humil d’Algèria, lluny de la metròpoli i per tant del nucli dur dels poders que estableixen normes i creences, va mantenir sempre una mirada perifèrica, la que es produeix des dels marges, una mirada altra. Una mirada animada per complexes vivències d’identitat, de conflictes de pertinença i de sentiments de distància que es resumeixen en una persistent llibertat molt fecunda i en un pensament alternatiu. Resulta absolutament actual, modern, quan qüestiona, i n’és tan sols un exemple, el que s’entén per “home/baró” i el paper que la violència juga en la construcció de la seva identitat viril.

És molt possible que en els moments de progressiu allunyament de les tesis oficials de l’esquerra experimentés el malestar, la soledat de l’orfe tan propera a la del “marginal”. Mostrà un radical rebuig a tota mena de simplificació dogmàtica i assenyalà la fragilitat de les monolítiques construccions ideològiques del moment, en una incòmoda fidelitat al pensament complex. Sovint no trobà aixopluc intel·lectual entre els seus i rebutjà tant les bondats del progrés constant com la referència a les “condicions objectives” que intenten trobar explicacions úniques a les complexes conductes humanes.

Probablement la imatge de la mare illetrada, pràcticament muda (com la presenta en l’esplèndid llibre inacabat El primer home) l’hagi mantingut receptiu a vides socialment menystingudes, als marginats que, com en L’estranger, senten el pes de la subjectivitat, de l’atzar i de la vulnerabilitat humana.

Ha calgut que els mites del progrés constant mostressin les seves fuites; que es manifestés la barbàrie de l’Europa civilitzada en les dues guerres mundials; ha calgut la desfeta de l’URSS, els avenços depredadors del neoliberalisme, la fragilitat de les respostes socialdemòcrates, els riscos creixents per a les democràcies enfront dels mercats, perquè busquéssim en Camus un referent que il·lustra sobre el potencial transformador de la llibertat i la responsabilitat, del compromís i l’ètica per millorar la vida que compartim.

Dolors Renau, escriptora

Volem pactar o volem marxar?

Diari ARA 13.05.2012

L’any 2013 s’haurà de revisar el sistema de finançament vigent. Cal constatar el gran avenç assolit el 2009, que resumeixo molt breument: en el primer any d’aplicació el nou model ha proporcionat 2.400 milions d’euros més que l’anterior; quan estigui a ple rendiment l’increment de recursos arribarà als 3.700 milions d’euros; el primer any ja ens hem situat 3,6 punts per sobre de la mitjana (un objectiu mai assolit fins ara) i arribarem al final a situar-nos entre 5 i 6 punts per sobre; els mecanismes d’anivellament estan més acotats que en el passat i són més transparents; i el resultat de tot plegat és que el dèficit fiscal català s’ha reduït significativament. Certament la profunda crisi econòmica i les òbvies necessitats financeres de la Generalitat contribueixen a dramatitzar un debat alimentat pels incompliments dels successius governs d’Espanya i per les frustrades expectatives en matèria d’inversió pública de l’Estat. No cal dir que aquest context és aprofitat pels sectors que volen demostrar que no hi ha altra sortida raonable al contenciós català que la independència. Però només des d’un sectarisme incurable es pot negar el remarcable avenç que ha suposat el nou finançament.

Abans que ningú no s’esveri vull deixar clar que no estic dient que el sistema vigent no pugui ni hagi de ser millorat. I tant que pot! Entre altres coses desenvolupant aspectes inèdits com el protagonisme de la Generalitat en la recaptació dels impostos o assegurant que les disfuncions del sistema de bestretes no recaiguin sobre la Generalitat. En tot cas, l’obligada renegociació permet posar sobre la taula reivindicacions de millora, i per alguns se situa en la perspectiva d’una nebulosa transició nacional mentre que per d’altres és el camí més directe a la independència passant o no a través de l’estació del concert econòmic.

Pere Navarro ja ha fixat la posició del PSC, que també resumeixo molt: el futur Consorci Tributari ha d’estar presidit per la Generalitat i esdevenir l’única administració tributària a Catalunya, cal incrementar el percentatge del rendiment dels impostos suportats a Catalunya que han de quedar aquí, passar d’un model que anivella el 75% dels recursos que generem a un anivellament del 50% en deu anys, fer més senzills i transparents els mecanismes de solidaritat i eliminar a mitjà termini l’abisme entre el rendiment del sistema que proposem i el sistema de concert. És una proposta ambiciosa i factible que convé a Catalunya.

CiU i ERC, amb el suport més matisat d’ICV-EUiA, defensen un model directament inspirat en el concert econòmic. Pels socialistes, el concert econòmic no és la fórmula més adequada perquè no integra elements federals i solidaris que des de la nostra perspectiva entenem imprescindibles, a banda de resultar difícilment encaixable en un estat com l’espanyol. Se’m dirà, amb tota la raó, que el País Basc i Navarra gaudeixen d’aquest règim foral, que, a més, els proporciona uns beneficis desorbitats en relació a les comunitats de règim comú. La distorsió generada per aquest fet hauria de ser entesa pels grans partits espanyols, que haurien de donar suport a la singularitat catalana que proposem els socialistes, la qual, repeteixo, és solidària i de matriu federal.

Dit tot això, els socialistes catalans estem disposats a negociar amb la resta de forces polítiques una posició comuna, conscients que la unitat Catalunya endins ens enforteix de cara a un necessari pacte amb els partits de la resta de l’Estat en el marc de les institucions espanyoles. Aquest doble pacte, Catalunya endins i Catalunya enfora, és imprescindible llevat que el que es vulgui sigui forçar una negociació abocada al fracàs. Des d’aquest punt de vista determinades actituds que observem a CiU i ERC, o les mateixes declaracions del president Mas quan diu que vol aclarir en tres setmanes una negociació que en l’anterior revisió del model emparada en l’Estatut va durar tres anys, no indiquen una voluntat real d’acord.

S’ha evocat la possibilitat d’utilitzar com a referència el text de l’Estatut aprovat pel Parlament el 2005. És possible perquè la vam votar molts grups, amb un acord amplíssim, però caldria pensar-s’hi molt, precisament perquè ja sabem, i Artur Mas millor que ningú, que lluny que va quedar el resultat del plantejament inicial. ¿Tenim dret com a responsables polítics a aixecar expectatives que semblen d’antuvi condemnades al fracàs? També caldria reflexionar si el fet d’haver situat pràcticament de manera simultània la reivindicació d’un sistema de concert econòmic amb l’assoliment d’un estat propi era la millor manera d’iniciar una negociació ja prou difícil. ¿Com obtindrem més diners si ja avancem que el que volem de debò és marxar?

En definitiva, es tracta de fer una proposta de màxima ambició però també de màxima unitat a Catalunya, conscients que després caldrà negociar-la i acordar-la a Madrid sense acceptar els plantejaments dels que, legítimament i sincera, només cerquen el fracàs de la negociació per tal de fer avançar l’agenda independentista. Dit d’una altra manera, amic Tresserras, per a un xoc de trens millor que cerqueu altres companyies, mentre que per cercar solucions ambicioses sempre podeu comptar amb nosaltres.

¿Una Cuarta Vía para la socialdemocracia?

El centroizquierda puede empezar a recuperar la hegemonía perdida si hace tres cosas: incorpora nuevos valores, moderniza sus programas y amplia su campo de acción. Pero debe hacerlo en el ámbito internacional

El humanismo y la sostenibilidad deben colocarse en el centro de los valores progresistas

Es necesario un nuevo tipo de sociedad donde la dicotomía entre Estado y mercado no lo ocupe todo

EL PAÍS, 20.04.2012

Desde hace tres años, los pensadores y políticos ligados a la Tercera Vía discuten la manera de superar aquel paradigma, ante la convicción de que las victorias electorales sólo llegarán de la mano de una nueva refundación ideológica. Algunos de esos autores han participado en el debate que este diario viene alimentando sobre el futuro de la socialdemocracia, y la realidad es que las aportaciones se están multiplicando desde que los progresistas están en la oposición en la gran mayoría de las democracias avanzadas. De momento, predominan los diagnósticos y escasean las nuevas ideas. Así que, aun a riesgo de ser criticado, optaré en este artículo por exponer los elementos que en mi opinión podrían empezar a formar parte de una Cuarta Vía para la socialdemocracia.

Comencemos por el punto de referencia: la Tercera Vía fue una evolución ideológica de la izquierda que en los años 90 obtuvo sucesivas victorias electorales, con propuestas que adaptaron el programa progresista excesivamente dependiente del Estado a la globalización económica y al individualismo social. Aquella opción supuso una alternativa real al socialismo del siglo XIX y la socialdemocracia de mediados del XX, aunque también tuvo sus detractores porque se movía aún más al centro, se acercaba a los mercados y abogaba por reformar el Estado sin prejuicios. Su máxima era que había que actualizar los medios de forma permanente para conseguir los fines de las fuerzas progresistas en un entorno que ahora cambia a toda velocidad. La apuesta estuvo bien, y esa lógica sigue vigente, pero su capacidad transformadora fue limitada y la crisis financiera terminó definitivamente con algunos de sus mejores discípulos. Desde entonces, la necesidad de renovación ideológica de la izquierda es aún más profunda, y creo que la socialdemocracia puede entrar en una cuarta fase hegemónica si hace tres cosas: incorpora nuevos valores, moderniza sus programas y amplia su campo de acción.

En relación con los valores, la preferencia de los socialdemócratas por la igualdad, como mejor garantía para el disfrute pleno de la libertad individual ha de ser complementada. La igualdad y la solidaridad entre personas distintas se está debilitando con la modernidad, y por eso hay que hacer un nuevo esfuerzo por vincularla más a la condición humana que todos compartimos y menos a la clase social a la que pertenecemos. Al difuminarse la frontera entre asalariados y autoempleados, entre ejecutivos y accionistas, o entre emprendedores y empresarios, la empatía no puede construirse sobre la base de lo que cada uno hacemos (porque eso varía con el tiempo) sino sobre la base de lo que somos y sobre la aspiración compartida de un futuro mejor. Por tanto, el humanismo y la sostenibilidad deben colocarse de nuevo en el centro del esquema de valores progresista.

Respecto a los programas, estoy convencido de que los progresistas no recuperarán su credibilidad como gestores políticos si no son capaces de poner sobre la mesa un paradigma socioeconómico distinto. Y no debe ser una utopía irrealizable. La gente va a seguir respondiendo a incentivos económicos, y va a preferir lo barato frente a lo caro, acumular frente a pedir. Por ello, ese nuevo paradigma debe ser tan eficaz como el actual en la generación de bienestar material, pero más solvente a la hora de proporcionar felicidad, sostenibilidad y estabilidad. El modo actual de producción y consumo de bienes y servicios tiene tres problemas: genera residuos, genera pobreza y genera burbujas. Y los remedios que se han venido intentando ex post para resolverlos (como el reciclaje, la redistribución o la reestructuración) terminan siendo a veces ineficaces y casi siempre muy caros. Por tanto, la nueva economía tiene que abordar estos problemas ex ante, convirtiendo las industrias medioambientales y sociales en motores mismos del proceso productivo, con capacidad para generar bienes deseados por la población, que se puedan comprar y vender: los coches eléctricos o las escuelas infantiles son dos buenos ejemplos en esa dirección.

Junto a un nuevo paradigma económico, la socialdemocracia de cuarta generación tiene que proponer un nuevo tipo de sociedad, donde la dicotomía entre Estado y mercado no lo ocupe todo, y donde el espacio para los compromisos de los ciudadanos con su espacio comunitario sea mucho mayor. Esa debería ser una sociedad en la que clasificar a los individuos en función de tipologías sería mucho más complicado: los parados podrían combinar prestaciones con empleos en prácticas; los pensionistas podrían realizar actividades productivas; y los estudiantes podrían trabajar por horas, y viceversa. En esa sociedad, las acciones individuales positivas para la comunidad, como el voluntariado, la donación o el asociacionismo podrían sumar puntos en un carnet de ciudadanía. Y en todo caso, la lógica que movería ese tipo de sociedad híbrida sería la voluntad de generar oportunidades permanentes de superación personal para todos sus integrantes. La creación de un fondo para la igualdad de oportunidades recurrentes, que en unas semanas presentará la Fundación Ideas, podría ser una buena iniciativa en esa dirección.

Por último, me referiré a lo que considero el punto más importante de esta cuarta vía socialdemócrata, la internacionalización de su ámbito de acción. El abandono del Estado-nación, la creación de una democracia global, el establecimiento de un gobierno para la economía internacionalizada y la introducción de una administración compartida para los bienes públicos globales, deben dejar de ser asuntos marginales de la agenda progresista, para convertirse en su apuesta principal. Al mismo tiempo, la globalización de la democracia será insuficiente, si no se profundiza y mejora su funcionamiento. Por ello, me parece fundamental complementar la clásica división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) que ordena la arquitectura institucional de los Estados modernos con la incorporación del poder mediático y el poder financiero. La financiarización de la política o la mediatización de la justicia, son problemas en los que no pensaron los ilustrados del siglo XVIII, pero que deben abordarse sin dilación. Si de verdad aspiramos a mejorar la forma en la que gobernamos nuestras sociedades, esos dos poderes tienen que integrarse plenamente en el sistema en que ya están integrados los otros tres poderes democráticos.

En definitiva, creo que hay más elementos para avanzar hacia una Cuarta Vía de la socialdemocracia que los que motivaron el surgimiento de la Tercera Vía. Esa evolución no consistiría en una decisión sobre si girar al centro o a la izquierda, sino en apostar por dar un salto hacia adelante. Sería una apuesta radical de progreso, en el sentido estricto de superar los intereses creados, los prejuicios establecidos y asumiendo el riesgo de avanzar y rectificar cuando sea necesario.

Esa Cuarta Vía sumaría a los valores de libertad e igualdad el de la sostenibilidad; complementaría la aspiración de bienestar material con la felicidad que provoca la calidad medioambiental y la seguridad que garantiza la cohesión social. En términos prácticos, los programas electorales de los partidos que apostaran por esta opción ofrecerían un programa económico distinto al de la derecha liberal. Un programa en el que el impulso a sectores innovadores como las energías renovables, la biotecnología, las industrias culturales o las industrias sociales se convertirían en motores mismos del nuevo modelo de crecimiento. Un programa que renovaría los instrumentos tradicionales del Estado de bienestar para pasar de re-distribuir rentas a pre-distribuir oportunidades a lo largo de todo el ciclo vital de los ciudadanos. Y un programa que, en último caso, aspiraría a tener el apoyo de electores cosmopolitas de distintas procedencias pero identificados todos ellos entre sí por su compromiso humanista.

En definitiva, puede que la crisis no sirva para refundar el capitalismo, pero si sirve para refundar la socialdemocracia, habremos llegado al mismo lugar por un camino distinto.

Carlos Mulas-Granados, director de la Fundación Ideas y profesor titular de la Universidad Complutense

Refundar Europa desde la solidaridad

El neoliberalismo ha tocado a su fin. Necesitamos una economía social

No podemos dejar a Europa en manos de los gestores de empresas

EL PAÍS, 17.04.2012

Europa está ante una encrucijada histórica en la que se decidirá el futuro común. ¿Lograremos dar una respuesta conjunta a la crisis financiera y monetaria, oponiendo reglas a los desencadenados mercados financieros? ¿Conseguiremos, desde la crisis, desplegar una nueva dinámica para una mayor integración europea? ¿O permitiremos, por el contrario, que Europa se deje desmembrar por los mercados financieros, con el peligro de que revivan antiguos nacionalismos y de que Europa se sitúe a sí misma en un limbo político y económico?

Estamos ante un cambio de época. La era del radicalismo del mercado y del neoliberalismo está tocando a su fin. Sus paladines están antes las ruinas de sus propias teorías. Durante casi 30 años han predicado que solo la libertad de los mercados posibilitaría el progreso de la sociedad. Esa fue la doctrina dominante en la política y en la llamada ciencia económica. Todo esto se ha derrumbado con estrépito con la crisis financiera de 2009. Los mercados liberalizados y desregulados no han trabajado de forma eficiente, sino todo lo contrario. Quienes difundieron estas fatales creencias en el mercado no eran siquiera economistas, sino teólogos. Han anunciado dogmas de fe y defendido intereses bien concretos, que estaban más allá del bien común.

Como respuesta a estos nuevos desafíos ya no sirven las recetas de entonces. Como socialdemócratas y socialistas europeos sabemos que vivimos un tiempo que exige respuestas nuevas y distintas.

No cabe esperar esas respuestas de los conservadores y liberales de Europa. Ni siquiera ahora quieren darse por aludidos de que han fracasado sus ideas de mercados libres y autosuficientes. Cuando Angela Merkel habla de que lo que hoy se trata es de las “democracias conformes a mercado”, se desenmascara a sí misma y muestra que ella, y sus colegas conservadores, siguen sin entender lo decisivo de este cambio de época. Como socialdemócratas y socialistas europeos afirmamos: necesitamos mercados conformes a la democracia, mercados que se adecuen a una política democrática. Sabemos que Europa es el lugar en el que tenemos que librar de forma conjunta esta lucha política. En esto estriba hoy la gran unidad de los socialdemócratas y socialistas europeos: Europa puede y debe ser el lugar en el que, juntos, domeñemos por segunda vez al capitalismo… en particular, al capitalismo financiero. Lo que necesitamos es una europeización de la economía social de mercado orientada al bienestar a largo plazo de tantos como sea posible, no al beneficio rápido de unos pocos.

Los jefes de Estado y de Gobierno de Europa, predominantemente conservadores, se han dejado manejar durante demasiado tiempo por los mercados. Con reiteradas operaciones de rescate han intentado ganar tiempo, sin atacar la crisis en sus raíces ni poner en su sitio a los mercados financieros.

Y, de forma unilateral, han dado de esta crisis una definición que solo es cierta en algunas partes: por ejemplo, como crisis de deuda de determinados Estados de la UE cuyas finanzas públicas se han descontrolado y cuya competitividad se ha desplomado. En el caso de Grecia, semejante perspectiva podría tener una cierta justificación. En los de Irlanda y España, sin embargo, elude el núcleo del problema. Estos países exhibían, antes de la irrupción de la crisis financiera, unas finanzas públicas ejemplares. Aquí fue sobre todo la crisis financiera internacional la que obligó a ambos Estados a endeudarse masivamente para evitar el colapso de su banca.

Los conservadores y liberales de Europa intentan ocultar esta influencia de la crisis financiera internacional. En vez de sujetar realmente a control a los mercados financieros, en lugar de acometer los problemas estructurales de la eurozona a través de una política económica, financiera y social coordinada de forma efectiva, Europa se somete a un único dictado de ahorro, que no es ni económicamente racional ni socialmente justo. Bajo un nuevo signo, los conservadores y liberales europeos mantienen con vida las ideas y conceptos neoliberales que han fracasado con la crisis: en la medida en que los mercados financieros pueden seguir desarrollando su juego especulativo y en la medida en que los Estados se sujetan a un dictado unilateral de ahorro, cuyo resultado es menores servicios públicos, menor justicia social, más privatización y más libertad de mercado.

Como socialdemócratas y socialistas europeos queremos una política distinta para Europa. Queremos conjugar solidez financiera con solidaridad europea, disciplina presupuestaria con crecimiento y empleo.

1) El pacto fiscal europeo es un paso importante para garantizar unas sólidas finanzas públicas en Europa. Sin embargo, está orientado de forma excesivamente unilateral al ahorro y a la austeridad. Por ello queremos que se complemente con un impulso conjunto europeo hacia el crecimiento y el empleo.

2) Queremos que los mercados financieros sean sometidos a reglas claramente más estrictas y que participen de los costes de la crisis mediante un impuesto a las transacciones financieras. Los fondos de este impuesto podrían ser aportados a un programa económico y de innovación, una especie de Plan Marshall europeo del que tendría que beneficiarse sobre todo Europa meridional.

3) Queremos que a Europa se le dé una fuerte orientación social: a través de una iniciativa común contra el desempleo juvenil, que ha alcanzado en algunos países niveles preocupantes, a través de un estándar social mínimo y salarios justos en toda Europa. Queremos luchar por que las personas vuelvan a tener esto presente: Europa es una comunidad que protege a ciudadanas y ciudadanos.

4) Y sabemos también que Europa, en la crisis, tiene que seguir avanzando en la integración y requiere unos fundamentos democráticos aún más sólidos. Como contrapeso a la política de cénaculo de los jefes de Estado y Gobierno en las cumbres de la UE, el Parlamento Europeo debe convertirse en el lugar central de la decisión política y la democracia europea.

Cuando se habla hoy de Europa, se hace cada vez menos en relación a la paz y la reconciliación, la libertad y la emancipación, y más con conceptos de la economía financiera de mercado: fondo de rescate, mecanismo de estabilidad o endeudamiento. El discurso sobre Europa, que anteriormente era un discurso de ideas políticas, se desarrolla hoy cada vez más en el vocabulario de los gestores empresariales. ¡Pero no podemos dejar a Europa en manos de los gestores de empresas!

Porque Europa es mucho más. Más que el euro, más que un mercado común. Más también que los tratados e instituciones que hoy mantienen unida a la Unión Europea. Europa es también, y sobre todo, una grandiosa idea de coexistencia de personas y pueblos. Refundar este contrato social de ciudadanas y ciudadanos, en diálogo y alianza con los grupos sociales y los socios de la Unión, es una de las grandes tareas a las que puede y debe dedicarse la socialdemocracia en Europa. Europa como comunidad protectora y representación de los intereses de las ciudadanas y ciudadanos en el mundo de mañana: esa es la imagen que del futuro de la nueva y distinta Europa del siglo XXI tenemos nosotros, socialdemócratas y socialistas.

Sigmar Gabriel, presidente del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD)

Sobiranisme, el conte de la lletera

Els independentistes parlen dels avantatges de la separació, però amaguen els costos que tindria

EL PERIÓDICO, 14.04.2012

Les últimes setmanes hem tornat a comprovar que el debat sobre la qüestió territorial està dominat per dues posicions que, si bé representen visions enfrontades, en la pràctica comparteixen estratègies. Neocentralisme i sobiranisme són dos imaginaris regressius en relació amb el pacte constitucional, perquè propaguen la tesi del fracàs del model autonòmic i comparteixen el desig de destruir-lo. La gravetat de la situació econòmica facilita que apel·lin a la butxaca dels ciutadans per convèncer-los de la bondat de les seves respectives receptes. Davant la crisi, plantegen dues quimeres nacionalistes plenes de promeses de bonança i prosperitat.

El neocentralisme ha convertit el model autonòmic en el boc expiatori del malbaratament públic i de la crisi política, inclosa la corrupció. Proposa el retorn a l’Estat unitarista. La llengudaEsperanza Aguirre va expressar fa uns dies el que pensa un sector minoritari però influent de la dreta espanyola: que les autonomies tornin a l’Administració central les principals competències. Amb això, suposadament, ens estalviaríem un fotimer de diners tan immens que gairebé no caldria fer retallades. El neocentralisme pretén ignorar que en el món contemporani l’eficiència dels estats està lligada a la gestió descentralitzada dels serveis i recursos. Pensem, per exemple, en el model federal alemany. Però, curiosament, on més aplaudiments ha trobat la presidenta madrilenya no ha estat en el seu partit, sinó en el sobiranisme català, que no es cansa de vilipendiar el mal anomenat cafè per a tothom. Artur Mas ha aprofitat l’ocasió per marcar novament la diferència entre les nacionalitats històriques, mereixedores de l’autogovern, i les «artificials», encara que sense precisar quines són. Aquest despropòsit subratlla la regressió que, en termes històrics, representa el sobiranisme en relació amb el catalanisme optimista i integrador del segle XX. Suposa, a més, un menyspreu davant unes identitats territorials que a Espanya són molt complexes, sense voler desmerèixer l’existència de tres cultures nacionals diferents de la castellana. Qualsevol que rellegeixi els debats constituents del 1978 veurà que des de Miquel Roca fins a Jordi Solé Tura, passant per Joan Reventós, els partits catalans van defensar que l’autonomia era extensible a tots els pobles d’Espanya sense excepció.
Malgrat aquesta coincidència amb el nacionalisme espanyol més castís, l’objectiu del sobiranisme és, evidentment, un altre: la conquista de l’Estat propi. Ara bé, té al davant un obstacle sociològic: resulta que la gran majoria dels ciutadans ens sentim en graus diversos catalans i espanyols. Per superar el mur de la doble identitat, el sobiranisme neoliberal no desaprofita ni la més mínima ocasió per socialitzar arguments de calibre gruixut del tipus: «Espanya ens roba, però lliures faríem de Catalunya una de les economies més pròsperes d’Europa». En definitiva, la independència com una gran panacea, segons ens relatava ahir amb fruïció Xavier Bru de Sala, i en la qual, per descomptat, prosperarien els milionaris i els aturats podrien, en el pitjor dels casos, convertir-se en funcionaris del nou Estat.
Aquest tipus de contes de la lletera són d’una enorme frivolitat. Primer, perquè el relat parteix d’una premissa falsa: que la legalitat espanyola és l’únic que impedeix proclamar la independència, perquè els catalans ja estem gairebé tots d’acord. Segon, es parla només dels fabulosos beneficis de la separació, però mai dels costos socials i econòmics de la ruptura i d’un període de transició indeterminat (¿durant quant temps ens quedaríem fora de la UE?). Siguem seriosos, sisplau. Si algú deixa els seus veïns perquè esgrimeix que li roben, ¿aquests veïns seguiran saludant-lo i entrant en el seu negoci o empresa? Tercer, s’amaguen informacions essencials, com el fet que, encara que l’economia catalana s’ha obert al món i exporta, el nostre superàvit comercial únicament es produeix, i de manera molt notable, amb la resta d’Espanya (www.c-intereg.es). Quart, el repetit argument de les balances fiscals amaga matisos i sorpreses. Ho hem vist en relació amb les dades del 2009 subministrades injustament pel conseller Mas-Colell.

Hi ha un ventall de càlculs possibles en funció de l’enfocament que s’adopti, que va d’un dèficit de 16.000 milions a un superàvit de poc més de 4.000, passant per altres aproximacions intermèdies igualment correctes. Hi ha una dada reveladora de la qual CiU no parla i que indica fins a quin punt hem de ser prudents amb les xifres. Des que va començar la crisi, la Seguretat Social gasta a Catalunya molt més del que hi recapta: 1.200 milions ja només el 2009.
El problema de fons és que el gruix del sobiranisme és neoliberal i, per tant, considera que qualsevol dèficit, sigui entre grups socials o territoris, és il·legítim. Mentrestant, ens ven un perillós conte de la lletera en què només existeixen fabulosos beneficis mentre amaga els costos econòmics, socials i polítics de la ruptura. ¿Acabarem per ensopegar?

Joaquim Coll, historiador

Blanqueo de capitales contra la crisis

La mal llamada amnistía fiscal no es solo una oferta de impunidad a bajo coste por la defraudación cometida, sino también una forma de blanquear el dinero del crimen, en general

EL PAÍS, 13.04.2012

Ayudar a introducir dinero negro en el circuito legal es un delito de blanqueo de capitales que puede ser penado con seis años de prisión. Las formas más graves son el blanqueo de bienes procedentes del narcotráfico, la corrupción y los delitos urbanísticos, pero es delictivo el de bienes procedentes de cualquier delito, incluso de la defraudación fiscal, aunque en este caso el dinero no proceda de ninguna actividad delictiva previa, según una interpretación discutible, pero consolidada en los tribunales. Así pues, la mal llamada amnistía fiscal no es solo una oferta de impunidad a bajo coste por la defraudación cometida, sino también una forma de blanquear el dinero del crimen, en general. El Gobierno ha pensado que es preferible esto, en vez de adoptar otras medidas para salir de la crisis especulativa que nos acosa, y, en consecuencia, se ha ofrecido a través del BOE y de la promesa pública de confidencialidad para blanquear el dinero de toda clase de delincuentes, no solo de los defraudadores fiscales —lo que indigna a quienes no lo son o no pueden, siquiera, serlo por ser tan solo trabajadores—, sino también de los narcotraficantes, políticos corruptos, traficantes de personas, de todos, porque la mal denominada amnistía fiscal no deja fuera a nadie, ya que tan solo exige que los que se acojan a ella identifiquen los bienes que afloran, y, a ser posible, añaden los ministros, traigan a España esos capitales desde los paraísos fiscales en los que se encuentran, muy probablemente en cualquiera de las filiales de los grandes bancos abiertas en todos los paraísos fiscales del mundo. Así que lo que el Gobierno ha aprobado y los ministros están prometiendo es que la Agencia Tributaria no va a indagar sobre el origen de los bienes que salgan a la superficie, es decir, que será una lavadora modélica del dinero sucio.

Sin trascender del mundo de lo que se ve de cerca y se toca y, por tanto, desde el lado de quienes soslayan la ética de lo que es justo como principio de organización social, se podría argumentar en contra que a los narcotraficantes, a los corruptos, a los que viven de la trata de personas no les interesa esta amnistía, aunque se les haya ofrecido, porque solo les garantiza impunidad frente a sus defraudaciones fiscales, algo que nunca les ha preocupado. Según esto, la amnistía fiscal es atractiva tan solo para quienes han ganado limpiamente el dinero, pero han tenido la “debilidad” de no cumplir con Hacienda. Los otros delincuentes no se arriesgarán a aflorar bienes que pueden poner sobre la pista de su origen y acabar con ellos en la cárcel. Frente a este discurso hay que decir que el desinterés hacia la amnistía fiscal de los delincuentes que no solo son defraudadores requeriría que la Agencia Tributaria estuviera dispuesta a indagar sobre el posible origen delictivo de los capitales aflorados. A la dificultad de estas hipotéticas investigaciones con el único dato de la identificación de los bienes aflorados, se une la que provoca la propia opacidad del color negro de este dinero, que, cuando se trata de cantidades importantes, suele estar a buen recaudo en cuentas no menos opacas en paraísos fiscales, cuya titularidad corresponde a personas o sociedades interpuestas sobre cuyos auténticos titulares nada se va a saber nunca jamás, porque nunca jamás van a querer los Gobiernos, ni los especuladores que desaparezcan estos paraísos, que prestan un buen servicio de alcantarillado. Así que cualquiera podría aflorar en España el dinero de no se sabe quién y de no se sabe qué lugar del mundo. Quienes han ofrecido la amnistía fiscal saben que sumergirse en el mundo del delito mancha, pero también que para que sea útil y no manche demasiado es imprescindible, una vez dentro, mirar hacia otro lado. Esto es lo que significa la promesa de confidencialidad que acompaña a la mal llamada amnistía fiscal.

José Manuel Gómez-Benítez, catedrático de Derecho Penal y vocal del Consejo General del Poder Judicial

Angustia y dilema del soberanismo

Nunca como hasta ahora se había tensado tanto la cuerda de los argumentos favorables a la independencia en Cataluña

EL PAÍS, 31.03.2012

¿Cataluña camina hacia la independencia? Esta es la pregunta que muchos nos formulamos viendo las opiniones que se expresan a diario en los medios de comunicación catalanes, tanto públicos como privados. Basta ver TV3, cadena que conserva el liderazgo de la audiencia, para comprobar la forma como se alimenta sistemáticamente el imaginario secesionista. La televisión autonómica no desaprovecha la menor oportunidad para comparar Cataluña con Flandes, Escocia o Québec, subrayar que los catalanes somos víctimas de un expolio económico, o aventurar un escenario donde la ruptura caerá como fruta madura. Se trata de un mensaje muy explícito, que vulnera el principio de neutralidad y pluralidad exigible a un medio que se sufraga con los impuestos de todos. Si esto lo hace un medio público, lo que ocurre cada mañana en emisoras de radio privadas como Rac1, dependiente del editor de La Vanguardia, es de una machaconería asfixiante. Y es que también en Cataluña tenemos nuestra particular “brunete mediática”: soberanista y mayormente de derechas. Asistimos a diario a una banalización del lenguaje, lo que como ya advertía el llorado Ernest Lluch genera “odio y mala sangre”. A menudo parece que el único impedimento real para proclamar la independencia sea la legalidad española, pues los catalanes, supuestamente, estamos ya todos de acuerdo.

El estudio sobre las balanzas fiscales que hace poco dio a conocer el consejero Andreu Mas-Colell según el cual los catalanes aportamos en el 2009 al resto de España unos 16.000 millones de euros (el 8,4% del PIB catalán), que no regresaron de ninguna forma, ha servido para remachar la tesis padana de “nos roban”. La forma como ha sido presentada esta información es muy censurable porque se han escondido deliberadamente datos que matizan sustancialmente el análisis. De hecho, el PSC, bajo cuyo gobierno la Generalitat realizó por primera vez el estudio de esas cuestiones, ha manifestado su desacuerdo por el método empleado. Solo se ha ofrecido una fórmula, una balanza, cuando anteriormente se publicaron cuatro. Y, claro, se ha elegido la que ofrece un mayor déficit. En cambio, se ha censurado la que hasta ahora se consideraba como la más certera, la que se socializaba en el debate político, pues esta vez daba un resultado inaceptable para CiU: la reducción del déficit catalán al 0,4%. Sin duda, lo que ha sucedido es muy grave desde los principios de una sociedad abierta y, sin embargo, quien ha tenido que defenderse y justificarse son los socialistas, acusados por algunos de hacer el juego al españolismo.

Aunque el discurso nacionalista ha colonizado los medios, esa fortaleza expresa también mucha angustia. Es evidente que el independentismo económico ha logrado estos últimos años una influencia en la calle muy importante. Y que se muestra muy decidido a conquistar una mayoría sociopolítica de ahora hasta el 2014, fecha que se avecina clave por muchas razones. Primera, porque todo apunta a que en Escocia puede celebrarse un referéndum sobre su pertenencia al Reino Unido, lo que evidentemente va a estimular otras demandas. Y, segunda, porque en Cataluña hay un sinfín de iniciativas promovidas por plataformas y entidades parapolíticas con el fin de que se celebre ese año una consulta oficial, coincidiendo con el 300 aniversario de la caída militar de Barcelona, el 11 de septiembre de 1714. Ahora bien, salta a la vista que la tensión y los argumentos de “lesa humanidad” que hoy se utilizan desde el soberanismo, con el fin de convertir al independentismo a la mayoría de ciudadanos que se sienten en grados diversos catalanes y españoles, no se pueden mantener durante mucho tiempo. Tienen fecha de caducidad: la forma como se resuelva el asunto del pacto fiscal. De aquí viene la angustia.

El problema mayor para los que somos federalistas es que se está socializando un relato en base a la exageración y al engaño deliberado. Un caso clarísimo es el propagado argumento sobre el supuesto límite a la solidaridad que tienen los länder alemanes, utilizado para subrayar que Cataluña vive una situación inaudita en Europa. En boca de los dirigentes de CiU hemos leído y escuchado repetidamente esa afirmación. Duran Lleida lo dijo en sede parlamentaria, el pasado 16 de marzo. Artur Mas declaró eso mismo a Le Monde un mes antes, Entretanto, un auténtico ejército de opinadores lleva meses propagando ese bulo por tierra, mar y aire. Pues bien, es mentira. Ni en la Constitución alemana ni en ninguna sentencia de su más alto tribunal hay un límite preciso a la solidaridad. Lo que se preserva, con una fórmula de nivelación financiera bastante compleja, es que el orden de las regiones en cuanto a su capacidad financiera no varíe tras el ejercicio de la solidaridad. Sin duda, sería bueno que el modelo federal alemán se trasladase a España. Y también que el cálculo económico del cupo vasco y navarro convergiera con el modelo general, ya que no solo es injusto sino tremendamente perverso para el conjunto del sistema autonómico.

Todo esto se enmarca en un momento muy delicado para la federación nacionalista, pues en 2013 toca revisar el modelo de financiación acordado en 2009. En los próximos meses, Artur Mas va a tener que elegir entre dos caminos, ambos llenos de dificultades. O alcanza un acuerdo con el PSC, lo que significa una apuesta por una nueva mejora de la financiación autonómica en el marco de la LOFCA, en la línea del modelo alemán. Posición que probablemente también podría suscribir autónomamente el PP catalán. O CiU se mantiene inflexible en su posición de partida: un pacto fiscal muy próximo a la fórmula del concierto económico, pero condenado al fracaso político y, por tanto, a aumentar el grado de frustración. Ello con el apoyo de ERC y, sorprendentemente también, de ICV, coalición que aparece cada día más fracturada por la pulsión independentista que encuentra eco entre los jóvenes provenientes de las clases medias lustradas, electorado que se disputa en parte con los republicanos.

A fecha de hoy, es difícil saber cómo se resolverá ese dilema, aunque es cierto que los convergentes llevan años sorteando tesituras parecidas. Ahora bien, nunca como hasta ahora se había tensado tanto la cuerda de los argumentos favorables a la independencia, con declaraciones de mucho peso como las de Jordi Pujol. Y es que, más allá de la política partidista, existe un movimiento ciudadano transversal que está trabajando para forzar un escenario de ruptura y empujar a Artur Mas a convocar una consulta ciudadana con la que quebrar la legalidad española. Muchos creen que el escenario de crisis profunda que vivimos hace que el momento sea óptimo. Es fácil echar la culpa de los recortes y de las dificultades económicas de los catalanes al expolio que, afirman, sufre Cataluña. Desde el independentismo neoliberal se juega a alimentar el espejismo de que, sin España, Cataluña pronto se convertiría en una próspera y competitiva Holanda de sur. La angustia que viven muchos soberanistas es que no saben cómo CiU resolverá su dilema político.

Joaquim Coll, historiador y coautor de A favor de España y del catalanismo

FacebookBuscar
Archivos

Te encuentras en los archivos de la categoría Artículos.

  • [+]2012 (57)
  • [+]2011 (150)
  • [+]2010 (73)
  • [+]2009 (51)
  • [+]2008 (53)
  • [+]2007 (49)
  • [+]2006 (48)
  • [+]2005 (18)
  • [+]2004 (12)


A FAVOR DE ESPAÑA Y DEL CATALANISMO

A FAVOR D'ESPANYA I DEL CATALNISME


Contador de estadsticas - Blog Daniel Fernndez